Will

Leer me een beetje kennen

Van mijn ouders kreeg ik veel kennis over en ervaring met de natuur mee. Mijn werkzame leven startte ook in het groen: ik was hovenier. Daarna kwam ik in een buitensportwinkel te werken. Jaren later nam ik deel aan de opleiding complementaire geneeskunde, inclusief medische basiskennis. Ik startte daarmee een praktijk voor natuurgeneeskunde, met gezondheids- en voedingsadviezen.

Langzamerhand kwam ik in het trainersvak terecht. Dit op het gebied van EHBO, reanimatie, bedrijfshulpverlening en –veiligheid. Als ZZP’er gaf ik ruim 10 jaar deze trainingen. Hier leerde ik met diverse groepen te werken.

Het jaar 2020 zette me aan tot bezinning. Oude dromen over leven in, met en van de natuur kwamen terug. En kregen snel vorm: december 2020 werd Wilderpad geboren.

Het aantal deelnemers aan de online wildplukcursus is ondertussen flink toegenomen. Ik heb daarnaast vele wildplukwandelingen en een aantal outdoor EHBO cursussen verzorgd. Dit alles met erg geïnteresseerde en leuke mensen.

Sinds de start van Wilderpad  twee jaar geleden ben ik van vooral vegetarisch naar meer vegan gegaan: de recepten in de lesbrieven ben ik hierop ook gaan aanpassen. Daarnaast heb ik steeds meer plezier gekregen in creatief koken en bakken, inclusief de fotografie daarvan. Dit alles met zoveel mogelijk wildpluksel en natuurlijke ingrediënten. In de besloten cursistengroep op Facebook laat ik hier veel van zien, met de recepten daarbij. 

Wat 2023 (en de tijd daarna) mij gaat brengen? Ik zit nog vol ideeën … De Wilderpad-community stuwt me daarin ook voort, wat me erg blij maakt.