Algemene voorwaarden Wilderpad

(januari 2022)

 

  1. Betaling

1.1.  Betaling van een dienst of activiteit van Wilderpad geschiedt vooraf aan het gebruik of de deelname.

1.2.  Bij niet tijdige betaling behoudt Wilderpad zich het recht voor de gereserveerde plek door te geven aan een ander.

1.3.  Betaling vindt plaats via de website of door overmaking van het bedrag op rekeningnummer NL77 INGB 0007 6677 45 t.n.v. Training van Will, onder vermelding van Wilderpad, het eventuele factuurnummer, de afgenomen dienst/activiteit en de eventuele datum van die dienst/activiteit.

 

  1. Annulering

2.1.  Annulering door de deelnemer of opdrachtgever kan alleen per mail of schriftelijk.

2.2.  Voor de aankoop/bestelling van een online jaarcursus geldt de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Daarna wordt de aankoop/bestelling als definitief geacht.

2.3.  Voor de deelname aan een wandeling, cursus, workshop of maatwerkopdracht op locatie gelden de volgende voorwaarden:

  • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de wandeling, cursus, workshop of maatwerkopdracht: er worden geen kosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering tussen 2 en 4 weken voor aanvang van de wandeling, cursus, workshop of maatwerkopdracht: 25 % van de kosten wordt in rekening gebracht.
  • Bij annulering tussen 1 en 2 we(e)k(en) voor aanvang van de wandeling, cursus, workshop of maatwerkopdracht: 50 % van de kosten wordt in rekening gebracht.
  • Bij annulering minder dan 1 week voor aanvang van de wandeling, cursus, workshop of maatwerkopdracht: 100 % van de kosten wordt in rekening gebracht.

 

2.4.  Wilderpad behoudt zich het recht voor om, in geval van onvoldoende aanmeldingen, de wandeling, cursus, workshop of maatwerkopdracht te annuleren. Het factuurbedrag wordt dan volledig terugbetaald.

2.5.  Alleen in geval van ziekte van de Wilderpad cursusleider, extreme weersomstandigheden of overmacht wordt naar een alternatieve datum gezocht of vindt restitutie van het factuurbedrag plaats.

 

-.-.-

 

Wilderpad (Training van Will)

Will Klein Sprokkelhorst

Amersfoort

 

Tel.:`      06 14369409

Mail:      willklsp@xs4all.nl

Site:       www.wilderpad.nl

IBAN:     NL77 INGB 0007 6677 45 (Training van Will)

BIC:        INGBNL2A
BTW:      NL001533665B91
KvK:       51942739 NL